ஆரம்பப் பாடசாலைகளை ஜீலை முதலாம் திகதி திறக்க தீர்மானம்!! - Yarl Thinakkural

ஆரம்பப் பாடசாலைகளை ஜீலை முதலாம் திகதி திறக்க தீர்மானம்!!


சுகாதார நடமுறைகள் மற்றும் சில வரையறைகளுக்கு உட்பட்ட விதத்தில் ஆரம்பப் பாடசாலைகள் மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு நிலையங்கள் திறக்கப்படவுள்ளன.

எதிர்வரும் ஜீலை முதலாம் திகதி முதல் ஆரம்பப் பாடசாலைகள் மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு நிலையங்களை மீண்டும் திறப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான ஆலோசனைகளை சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு அனுப்புவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் நீல் பண்டார தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Post a Comment

Previous Post Next Post