ஜீன் 29 பாடசாலைகள் ஆரம்பம்!! -புதிய நேர அட்டவணையும் அறிவிப்பு- - Yarl Thinakkural

ஜீன் 29 பாடசாலைகள் ஆரம்பம்!! -புதிய நேர அட்டவணையும் அறிவிப்பு-


ஜூன் 29ஆம் திகதி நாட்டில் பாடசாலைகளை 4 கட்டங்களாக மீள ஆரம்பிக்கத் தீர்மானித்துள்ள நிலையில் பாடசாலை நேரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று கல்வி அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெரும அறிவித்துள்ளார்.

3 மற்றும் 4 தரங்களுக்கு காலை 07:30 முதல் முற்பகல் 11:30 மணி வரையும், 5ஆம் தரத்துக்கு காலை 7:30 முதல் நண்பகல் 12 மணிவரையும், 6, 7, 8 மற்றும் 9ஆம் தரங்களுக்கு காலை 7:30 மணி தொடக்கம் பிற்பகல் 1:30 மணிவரை, 10, 11, 12 மற்றும் 13 ஆம் தரங்களுக்கு காலை 7:30 முதல் மாலை 3:30 மணி வரை பாடசாலை நடக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் முதலம் மற்றும் இரண்டாம் தரங்களை மீள ஆரம்பிபத்பது தொடர்பில் எதிர்வரும் தினங்களில் முடிவு செய்யப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Previous Post Next Post