அச்சுவேலி கடலில் ஒதுங்கிய கடலாமை!! - Yarl Thinakkural

அச்சுவேலி கடலில் ஒதுங்கிய கடலாமை!!

யாழ் அச்சுவேலி அக்கரை கடற்பரப்பில்
இன்று காலை இரு கால்களின்றி ஒதுங்கிய கடலாமை மீண்டும் கடலில் விடப்பட்டது.

Previous Post Next Post