இன்று பதவியேற்ற புதிய அமைச்சர்கள் விபரங்கள்!  - Yarl Thinakkural

இன்று பதவியேற்ற புதிய அமைச்சர்கள் விபரங்கள்! 

இன்று புதன்கிழமை ஜனாதிபதி முன் புதிதாக பதவியேற்ற 29 அமைச்சர்களின் விபரம் வருமாறு:- 

 1. ரணில் விக்கிரமசிங்க – தேசிய கொள்கை, பொருளாதார அபிவிருத்தி, மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு, வடக்கு மாகாண அபிவிருத்தி, தொழிற்பயிற்சி மற்றும் இளைஞர் விவகாரம் 
 2. மங்கள சமரவீர – நிதி மற்றும் ஊடகம் 
 3. ராஜித சேனாரத்ன – சுகாதாரம், போசாக்கு மற்றும் சுதேச வைத்தியம் 
 4. மனோ கணேசன் – தேசிய ஒருமைப்பாடு, அரச கரும மொழிகள் சமூக முன்னேற்ற மற்றும் இந்துவிவகாரம் 
 5. ரவூப் ஹக்கீம் – உயர்கல்வி, நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் 
 6. ஜோன் அமரதுங்க – சுற்றுலாத்துறை, வன ஜீவராசிகள் மற்றும் கிறிஸ்துவ விவகாரம் 
 7. காமினி ஜயவிக்கிரம பெரேரா – புத்த சாசனம் மற்றும் வடமேல் மாகாண அபிவிருத்தி 
 8. லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல – பொது முயற்சியான்மை, மத்திய மலைநாட்டு மரபு மற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி 
 9. திலக் மாரப்பன – வெளிநாட்டு அலுவல்கள் 
 10. ஹரின் பெர்னாண்டோ – தொலைத் தொடர்பு, டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு, வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் விளையாட்டுத்துறை 
 11. ரவி கருணாநாயக்க – மின் சக்தி மற்றும் எரிசக்தி 
 12. வஜிர அபேவர்தன – உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி சபைகள் 
 13. தலதா அத்துகோரல – நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு 
 14. அகிலவிராஜ் காரியவசம் – கல்வி 
 15. சஜித் பிரேமதாஸ – வீடமைப்பு, நிர்மாணம் மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் 
 16. ரிஷாத் பதியுதீன் – கைத்தொழில், வர்த்தக அலுவல்கள், இடம்பெயர்ந்தோரின் மீள்குடியேற்றம் மற்றும் கூட்டுறவு 
 17. பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்க – பெருநகரம் மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி 
 18. நவீன் திஸாநாயக்க – பெருந்தோட்ட தொழிற்துறை 
 19. தயா கமகே – தொழில், தொழிற்சங்க உறவுகள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் 
 20. மலிக் சமரவிக்ரம – அபிவிருத்தி மூலோபாயம், சர்வதேச வர்த்தகம் மற்றும் விஞ்ஞான தொழிநுட்பம் 21. பி.ஹரிசன் – விவசாயம், கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள், கால்நடை அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி 
 22. கபீர் ஹாசிம் – பெருந்தெருக்கள், வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் பெற்றோலிய வள அபிவிருத்தி 
 23. ரஞ்சித் மத்தும பண்டார – பொது நிர்வாகம், இடர் முகாமைத்துவம் 
 24. கயந்த கருணாதிலக – காணி மற்றும் நாடாளுமன்ற மறுசீரமைப்பு 
 25. அர்ஜுன ரணதுங்க – போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர் 
 26. பழனி திகாம்பரம் – மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள், அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி 
 27. சந்திரானி பண்டார – மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகாரம் 
 28. அப்துல் ஹலீம் – தபால் சேவைகள் மற்றும் முஸ்லிம் மத விவகாரம் 
 29. சாகல ரத்நாயக்க – துறைமுகங்கள், கப்பல்துறை மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி
Previous Post Next Post