பாராளுமன்றில் மிளகாய் தூள் தாக்குதல் - Yarl Thinakkural

பாராளுமன்றில் மிளகாய் தூள் தாக்குதல்

இன்று பாராளுமன்றம் கூட்டப்பட்ட போது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இடையில் மோதல்கள் ஏற்பட்டிருந்தது.

இம் மோதலின் போது ஜக்கிய தேசியக் கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் காமினி ஜெயவிக்கிரம பெரோ மீது மிளகாய் தூள் வீசி தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.


Previous Post Next Post